Grønn hosting


WP Hotell velger renere og fornybare energikilder p.ga. miljøfordelene som er knyttet til applikasjoner i skyen. 


Fornybar kraft


WP Hotell bruker kun leverandør på applikasjoner, tjenester, server og hosting som er cloudbasert og benytter seg av fornybar energi. Kraften blir f.eks. levert fra vindmøller og solpaneler.


Grønn kraft

100 % fornybar energi innen utgangen av 2017*Karbonavtrykk

Karbonutslipp kan reduseres med 65-85 % ved å flytte til WP Hotell*Grønn hosting

2,6 millioner MWh energi årlig*