Hvordan få en sikker wordpress?

Sikker wordpress

Sikkerhet i WordPress blir tatt svært alvorlig, men som med alt på internett kan det oppstå problemer hvis noen grunnleggende sikkerhetstiltak ikke blir tatt. [distance2] WordPress-sikkerhet er et tema av stor betydning for alle nettsider. Google svartlister hver uke rundt 20 000 nettsteder for skadelig programvare og rundt 50 000 for phishing. Hvis du er […]

Hvorfor Google prioriterer mobil-søk

Google vil prioritere mobile nettsider fremfor desktop. Hva betyr dette for deg? I Norge har surfing fra mobil overgått desktop. Og målt i hele verden så brukte vi i første kvartal nesten dobbelt så mye tid på mobil som på desktop. Og tallene bare øker. [distance2] Mobil eller desktop? Hva betyr dette for brukere, dataprodusenter, markedsførere […]